Uroradiologi På Jourtid

Delmål

B3, C1, C2, C12

Pris

2500 SEK

Du är inte antagen till denna kurs ännu.


Kostnad: 2500 SEK exkl moms.

Kurslängd: 1 dag


Ansökan:

Fyll i formuläret via kursansökningssidan (kurs: Uroradiologi på Jourtid) med dina person- och faktureringsuppgifter. Faktura skickas och vid erhållen betalning får du tillgång till kursen i ett år.

Delmål som täcks av kursen Uroradiologi på Jourtid:

Delar av delmål: B3, C1, C2, C12

För att få godkänt på denna kurs krävs det att man slutför en tentamen med godkänt resultat.
Vid kursgodkännande erhåller man ett intyg enligt Socialstyrelsens delmål (angivna ovan) som postas till dig 2-4 veckor efter kursavslut.
Digitalt diplom utdelas direkt efter avslutad kurs och kan skrivas ut.

Kursinformation

Kursprogram ses nedan.

Uroradiologi är en viktig del av akut allmänradiologi och skall behärskas av jourande ST-läkare inom radiologi. Kursen lämpar sig även väl till urologer och övriga läkare som jobbar med akut verksamhet samt läkarstudenter.

I denna endagskurs går vi i genom akuta uroradiologiska fall och scenarion.
Kursen består av två delar; en med föreläsningar där fallen gås i genom samt en tentamen med egna fall och flervalsfrågor som du får svara på.

Huvudpunkter:

  • Allmänt om uroradiologi på jourtid
  • Undersökningsval
  • Stenpatienter
  • Oklara infektioner
  • Njurinfarkter
  • Skador i urinvägarna

Vi försöker alltid följa ESRs målbeskrivning i alla våra kurser. Se mål B-I-12 Urogenital Radiology