Hur går det till ?

En simpel process i tre enkla steg

Att söka kurser på eRAD är enkelt!

  • Man mailar oss sina uppgifter via formuläret på kursansökan alternativt mailar man in alla nödvändiga uppgifter på info[snabel-a]erad.se
  • En faktura skickas och när denna betalas av dig/din arbetsgivare skapas ditt konto med tillgång till vald kurs.
  • Inloggningsuppgifter till ditt konto på eRAD och Collective Minds Radiology skickas ut i separata mail. Denna process tar oftast max två arbetsdagar från när fakturan är betald.
  • Kurser på eRAD.se kan nås dygnet runt – året runt – från var som helst.
  • Allt du behöver är en dator/tablet/smartphone och en internetuppkoppling. Vi rekommenderar dock att du använder dig utav en dator när du skall gå i genom undersökningarna.

Tillgång till diagnostiskt och FDA + CE-godkänt PACS för en realistisk miljö​

  • eRAD samarbetar med Collective Minds Radiology (cmrad.com) som förser oss med en diagnostisk och FDA + CE godkänd PACS-platform som är webb-baserad.
  • När du får ett konto på eRAD.se skapas även ett personligt konto, med samma emailadress, på Collective Minds Radiologys platform för att få tillgång till våra undervisnings- och quizfall (om behovet finns för den angivna kursen). 
erad-cmrad
  • Ditt konto på Collective Minds kommer att läggas till i respektive kursgrupp så du har tillgång till alla kursfall. Våra undervisningsfall är stängda för allmänheten och endast tillgängliga för de som går våra kurser. 
  • PACS:et stöder det standardiserade formatet DICOM och alla patientfall är givetvis anonymiserade. Det fantastiska med detta är att du kommer att jobba i en helt realistisk radiologisk miljö vilket många kurser idag saknar. 
  • Självklart är det fritt fram att utforska Collective Minds öppna del för allmänheten där det finns många fall som alla kan ta del av. Här finns ytterligare möjlighet att lära sig mycket och diskutera med kollegor runt hela världen.​

erad radiologi kurser, radiologikurs, online radiologikurs, erad radiologi kurs

Diagnostiskt och supersnabbt PACS för en äkta radiologisk granskningsmiljö

Kursupplägg

Varje kurs är indelad i olika ämnen och lektioner med tillhörande video-föreläsningar, faktatexter och artiklar.
Föreläsningarna är inspelade i 1440p-upplösning och man går tillsammans i genom fall för fall med föreläsaren. Föreläsningarna är interaktiva och man kommer att kunna svara på diverse frågor under föreläsningens gång (flervalsfrågor mm). 

Eftersom man kan pausa föreläsningarna finns gott om tid att ta anteckningar, gå i genom fallen i sin egen takt och spola tillbaka. 
När man är klar med ett ämne eller en lektion kan man gå vidare och får tillgång till nästa ämne/lektion. 

Skulle man ha frågor kan man ställa dessa i tillhörande kurs-mailformulär efter varje avslutad kurs, där kan man också kan ange exakta tiden i föreläsningen för att specificera det man frågar om.

För att få godkänt på en kurs måste man klara ett kunskapsprov. Tillgång till detta fås efter man gått i genom alla ämnen och lektioner. Vid avslutad kurs med godkänt resultat fås ett intyg enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:8 eller HSLF-FS 2021:8) som laddas hem via din profil och kan skrivas ut.

Upphovsrätt

All kopiering av texter, bilder och grafik är enligt upphovsrätten förbjuden och kommer att anmälas. Det är strikt förbjudet att kopiera något av vårat material som föreläsningsvideos mm. 
Konton på eRAD och Collective Minds Radiology är personliga och får ej delas med andra. Vi stänger av konton som vi uppfattar används av mer än en person och tillämpar s.k. nolltolerans. 

eRAD® är ett registrerat varumärke.

eRAD AB är ansvarig utgivare för tjänsten eRAD.se