Kunskapsbedömning för ST-läkare

Kan även tillämpas på övriga läkarroller och studenter.

Kunskapsbedömning under ST

Det är viktigt för en verksamhet att kunna bedöma sina ST-läkare på ett konkret sätt under deras tjänstgöring. Även AT-läkare, randande ST-läkare och vikarierande underläkare kan ha stor nytta av bedömningen och återkopplingen.

I Sverige är det generellt något glest med konkreta kunskapsbedömningar jämfört med övriga länder där teoretiska och praktiska kunskapsprov återfinns löpande under hela den kliniska tjänstgöringen. Vissa av dessa kunskapsprov är ganska tuffa, som tex board exams i Nordamerika, Australien, Nya Zealand mm. Att kunna rätta sina egna svar, få dem rättade av sin bordsgranne eller svara anonymt på ”Kahoot”-quiz som vid vissa av dagens kurser räknas inte riktigt in i det tuffare segmentet tycker vi.
Samtidigt ska det inte vara för påfrestande eller upplevas som ett stort stressmoment att ha dessa kunskapsprov (som det faktiskt är i vissa länder). Huvudsyftet är att förbättra och få en bra bild över ST-läkarens styrkor och svagheter.

erad.se, kunskapsbedömning för st-läkare radiologi

I slutet av sin en femåriga radiologitjänstgöring finns möjligheten att sitta provet EDiR (European Diploma in Radiology), men ingenting konkret finns innan det (förutom eRADs egna kurser givetvis).

Att åtminstone ha en till två moment där ST-läkaren får en möjlighet att tydligt visa sina kunskaper (och eventuella brister) under dennes tjänstgöring och få dessa objektivt bedömda kommer endast att göra nytta för både verksamheten och läkaren själv.
Vi rekommenderar att ST-läkarens kunskaper bedöms tydligt redan vid 6 – 9 månader (slutet av ST-vikariat / innan jourandet) och någonstans halvvägs in på specialisttjänstgöringen.

Att kunna rätta sina egna svar, få dem rättade av sin bordsgranne eller svara anonymt på ”Kahoot”-quiz ,som vid vissa av dagens kurser, räknas inte riktigt in i det tuffare segmentet tycker vi.

eRAD.se erbjuder kvalitativa kunskapsbedömningar för ST-läkare

Förutom våra kurser erbjuder vi även kunskapsprov för ST-läkare i en realistisk radiologisk miljö med diagnostiskt, FDA och CE-godkänt PACS.
Riktiga fall med säkerhetställd diagnos presenteras där man jobbar under en begränsad tid för att lösa dessa. Våra fall är noggrant utvalda och är ibland lite klurigare än vad man kanske är van vid. Målet är att få ST-läkaren att tänka till och förhoppningsvis bredda sitt tänk.
Kunskapsbedömningen är helt objektiv och kan ske på flera olika sätt samt anpassas efter verksamhetens förutsättningar, tex; live via länk där ST-läkaren kommunicerar med oss samtidigt, i en quiz-miljö där ST-läkaren skriver utlåtanden och sedan får skriftlig återkoppling och facit, för att nämna några.

eRAD.se erbjuder kunskapsbedömningar inom respektive områden och fallen kan anpassas beroende på din verksamhets behov

  • Dedikerad anatomi
  • MSK-radiologi
  • Bukradiologi
  • Neuroradiologi
  • Thoraxradiologi

När tiden är ute går vi tillsammans i genom och diskuterar fallen; vad man ska tänka på? pitfalls? vad som eventuellt kan vara ”lur” och övriga tips och tricks på hur ST-läkaren kan förbättra sig.
Den skriftliga återkopplingen skickas även till ansvarig studierektor och/eller handledare.

Poäng (från 1 – 5) fås för: 

kunskapsbedömning läkare, kunskapsbedömning under st, kunskapsbedömning under specialisttjänstgöring, kunskapsprov radiologi, kunskapsbedömning radiologi
  • Diagnos(er)
  • Snabbhet i att hitta fynd
  • Struktur
  • Utlåtandeutformning
  • Övrigt att ha i åtanke

Tveka inte att kontakta oss för mer information! Det är en ytterst låg kostnad för något som kan hjälpa både läkaren och verksamheten otroligt mycket.

Kontakta oss för mer information