uroradiologi, urogenital kurs radiologi, uroradiologi kurs, urologikurs radiologi, radiologi utbildning på nätet, radiologikurs online

2016-12-15 | 1 min lästid

Uroradiologi På Jourtid

[visitor] Du är inte antagen till denna kurs ännu. [/visitor] [student] Du är antagen till denna kurs [/student]


Kostnad: 2500 SEK exkl moms.

Kurslängd: 1 dag


Ansökan:

Fyll i formuläret via kursansökningssidan (kurs: Uroradiologi på Jourtid) med dina person- och faktureringsuppgifter. Faktura skickas och vid erhållen betalning får du tillgång till kursen i ett år.

Delmål som täcks av kursen Uroradiologi på Jourtid:

Delar av delmål: B3, C1, C2, C12

För att få godkänt på denna kurs krävs det att man slutför en tentamen med godkänt resultat.
Vid kursgodkännande erhåller man ett intyg enligt Socialstyrelsens delmål (angivna ovan) som postas till dig 2-4 veckor efter kursavslut.
Digitalt diplom utdelas direkt efter avslutad kurs och kan skrivas ut.

Kursinformation

Kursprogram ses nedan.

Uroradiologi är en viktig del av akut allmänradiologi och skall behärskas av jourande ST-läkare inom radiologi. Kursen lämpar sig även väl till urologer och övriga läkare som jobbar med akut verksamhet samt läkarstudenter.

I denna endagskurs går vi i genom akuta uroradiologiska fall och scenarion.
Kursen består av två delar; en med föreläsningar där fallen gås i genom samt en tentamen med egna fall och flervalsfrågor som du får svara på.

Huvudpunkter:

 • Allmänt om uroradiologi på jourtid
 • Undersökningsval
 • Stenpatienter
 • Oklara infektioner
 • Njurinfarkter
 • Skador i urinvägarna

Vi försöker alltid följa ESRs målbeskrivning i alla våra kurser. Se mål B-I-12 Urogenital Radiology

[visitor] Du är inte antagen till denna kurs ännu. [/visitor] [student] Du är antagen till denna kurs [/student]


Kostnad: 2500 SEK exkl moms.

Kurslängd: 1 dag


Ansökan:

Fyll i formuläret via kursansökningssidan (kurs: Uroradiologi på Jourtid) med dina person- och faktureringsuppgifter. Faktura skickas och vid erhållen betalning får du tillgång till kursen i ett år.

Delmål som täcks av kursen Uroradiologi på Jourtid:

Delar av delmål: B3, C1, C2, C12

För att få godkänt på denna kurs krävs det att man slutför en tentamen med godkänt resultat.
Vid kursgodkännande erhåller man ett intyg enligt Socialstyrelsens delmål (angivna ovan) som postas till dig 2-4 veckor efter kursavslut.
Digitalt diplom utdelas direkt efter avslutad kurs och kan skrivas ut.

Kursinformation

Kursprogram ses nedan.

Uroradiologi är en viktig del av akut allmänradiologi och skall behärskas av jourande ST-läkare inom radiologi. Kursen lämpar sig även väl till urologer och övriga läkare som jobbar med akut verksamhet samt läkarstudenter.

I denna endagskurs går vi i genom akuta uroradiologiska fall och scenarion.
Kursen består av två delar; en med föreläsningar där fallen gås i genom samt en tentamen med egna fall och flervalsfrågor som du får svara på.

Huvudpunkter:

 • Allmänt om uroradiologi på jourtid
 • Undersökningsval
 • Stenpatienter
 • Oklara infektioner
 • Njurinfarkter
 • Skador i urinvägarna

Vi försöker alltid följa ESRs målbeskrivning i alla våra kurser. Se mål B-I-12 Urogenital Radiology

Läs mer
akut bukradiologi, bukradiologi kurs, erad bukradiologi,bukradiologi kurs, bukradiologi, radiologi kurs, radiologibuk

2016-12-15 | 2 min lästid

Akut Bukradiologi

[visitor] Du är inte antagen till denna kurs ännu. [/visitor] [student] Du är antagen till denna kurs [/student]

Ansökan är öppen.

Kostnad: 7500 SEK exkl moms.

Kurslängd: 5 dagar

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20220145)
Tidigare certifiering 2021: (Lipus-nr: 20210042)


Ansökan:

Fyll i formuläret via kursansökningssidan (kurs: Akut bukradiologi) med dina person- och faktureringsuppgifter. Faktura skickas och vid erhållen betalning får du tillgång till kursen i ett år.

Delmål som täcks av kursen Akut Bukradiologi:

C1, C6 samt delar av delmål; A1, B3, C2, C12 (SOSFS 2015:8)

STc2, STc6, STc12, STc13 (HSLF-FS 2021:8)

För att få godkänt på denna kurs krävs det att man slutför flera quiz under kursens gång och även en sluttentamen med godkänt resultat.
Vid kursgodkännande erhåller man ett intyg enligt Socialstyrelsens delmål (angivna ovan) som postas till dig 4-6 veckor efter kursavslut.
Digitalt diplom utdelas direkt efter avslutad kurs och kan skrivas ut.


Kursinformation


Fullständigt kursprogram nedan.

Föreläsare: Fredrik Haglund, Överläkare, Danderyds Sjukhus

Att bli duktig på akut bukradiologi är ett stort och viktigt steg i din radiologitjänstgöring.
Med denna kurs går vi igenom det mesta och lite till inom buken. Från akuta tillstånd, diskreta- och uppenbara tarmischemier till att följa tarm. Fokus kommer att ligga på CT-diagnostik. Akut gynekologisk och urologisk radiologi ingår även i kursen.
Alla fall som kursledaren går igenom har även du tillgång till! Vi rekommenderar att man då och då tar en titt på fallen och försöker tänkta lite själv innan man lyssnar och ser på "facit".

Huvudpunkter:

 • Struktur i hur du tittar på en bukundersökning
 • Anatomi
 • Akuta inflammatoriska tillstånd
 • Akut uro- och gynekologisk radiologi
 • Blödningar
 • Tarmischemi
 • Ileus
 • Koliter

Quiz och Tentamen:

Dag 1-4 avslutas med ett quiz med en låg godkänd-gräns (10-30% beroende på dag) - syftet med dessa är att du ska testa dig själv.
Dag 5 avslutas med en tentamen där alla frågor är fallbaserade. Godkänd-gränsen för tentan är 62,5% (5 av 8 frågor måste besvaras korrekt).

[visitor] Du är inte antagen till denna kurs ännu. [/visitor] [student] Du är antagen till denna kurs [/student]

Ansökan är öppen.

Kostnad: 7500 SEK exkl moms.

Kurslängd: 5 dagar

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20220145)
Tidigare certifiering 2021: (Lipus-nr: 20210042)


Ansökan:

Fyll i formuläret via kursansökningssidan (kurs: Akut bukradiologi) med dina person- och faktureringsuppgifter. Faktura skickas och vid erhållen betalning får du tillgång till kursen i ett år.

Delmål som täcks av kursen Akut Bukradiologi:

C1, C6 samt delar av delmål; A1, B3, C2, C12 (SOSFS 2015:8)

STc2, STc6, STc12, STc13 (HSLF-FS 2021:8)

För att få godkänt på denna kurs krävs det att man slutför flera quiz under kursens gång och även en sluttentamen med godkänt resultat.
Vid kursgodkännande erhåller man ett intyg enligt Socialstyrelsens delmål (angivna ovan) som postas till dig 4-6 veckor efter kursavslut.
Digitalt diplom utdelas direkt efter avslutad kurs och kan skrivas ut.


Kursinformation


Fullständigt kursprogram nedan.

Föreläsare: Fredrik Haglund, Överläkare, Danderyds Sjukhus

Att bli duktig på akut bukradiologi är ett stort och viktigt steg i din radiologitjänstgöring.
Med denna kurs går vi igenom det mesta och lite till inom buken. Från akuta tillstånd, diskreta- och uppenbara tarmischemier till att följa tarm. Fokus kommer att ligga på CT-diagnostik. Akut gynekologisk och urologisk radiologi ingår även i kursen.
Alla fall som kursledaren går igenom har även du tillgång till! Vi rekommenderar att man då och då tar en titt på fallen och försöker tänkta lite själv innan man lyssnar och ser på "facit".

Huvudpunkter:

 • Struktur i hur du tittar på en bukundersökning
 • Anatomi
 • Akuta inflammatoriska tillstånd
 • Akut uro- och gynekologisk radiologi
 • Blödningar
 • Tarmischemi
 • Ileus
 • Koliter

Quiz och Tentamen:

Dag 1-4 avslutas med ett quiz med en låg godkänd-gräns (10-30% beroende på dag) - syftet med dessa är att du ska testa dig själv.
Dag 5 avslutas med en tentamen där alla frågor är fallbaserade. Godkänd-gränsen för tentan är 62,5% (5 av 8 frågor måste besvaras korrekt).

Läs mer
bröstradiologi, kurs bröstradiologi, kurs mammografik, mammografi för röntgensjuksköterskor, kurs mammografi undersökterska, kurs bröst, bröstradiologi kurs

2016-12-10 | 1 min lästid

Bröstradiologi

[visitor] Du är inte antagen till denna kurs ännu. [/visitor] [student] Du är antagen till denna kurs [/student]

Ansökan är öppen.

Kostnad: 7500 SEK exkl moms.

Kurslängd: 3 dagar

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20230074)


Ansökan:

Fyll i formuläret via kursansökningssidan (kurs: Bröstradiologi) med dina person- och faktureringsuppgifter. Faktura skickas och vid erhållen betalning får du tillgång till kursen i ett år.

Delmål som täcks av kursen Bröstradiologi:

C1, C11 (SOSFS 2015:8)

STc1, STc11 (HSLF-FS 2021:8)

För att få godkänt på denna kurs krävs det att man slutför flera quiz under kursens gång och även en sluttentamen med godkänt resultat.
Vid kursgodkännande erhåller man ett intyg enligt Socialstyrelsens delmål (angivna ovan) som postas till dig 6-8 veckor efter kursavslut.
Digitalt diplom utdelas direkt efter avslutad kurs och kan skrivas ut.


Kursinformation


Fullständigt kursprogram nedan.

Föreläsare: Edward Azavedo, Docent, Överläkare, Karolinska

3-dagars kurs inom bröstradiologi med fokus på mammografi, mammografiska fynd och dess uppföljning. Mycket korrelation med histopatologi och den mammografiska bilden som verkligen visar vad det är vi egentligen ser på en mammografibild.
Kursen täcker även anatomi och fysiologi av bröstet och dess uppbyggnad.

Huvudpunkter:

 • Bildtagning
 • Screening inom mammografi
 • Mammografisk bildgranskning
 • Benigna & maligna brösttumörer
 • Bröstradiologi i korrelation med patologi (rad-path)
 • Kemoterapi
 • Bröstsekretion & galaktografi

Quiz och Tentamen:

Dag 1-2 avslutas med ett quiz med en låg godkänd-gräns (10-30% beroende på dag) - syftet med dessa är att du ska testa dig själv.
Dag 3 avslutas med en tentamen där frågorna är fallbaserade. Godkänd-gränsen för tentan är 62,5% (5 av 8 frågor måste besvaras korrekt).

[visitor] Du är inte antagen till denna kurs ännu. [/visitor] [student] Du är antagen till denna kurs [/student]

Ansökan är öppen.

Kostnad: 7500 SEK exkl moms.

Kurslängd: 3 dagar

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20230074)


Ansökan:

Fyll i formuläret via kursansökningssidan (kurs: Bröstradiologi) med dina person- och faktureringsuppgifter. Faktura skickas och vid erhållen betalning får du tillgång till kursen i ett år.

Delmål som täcks av kursen Bröstradiologi:

C1, C11 (SOSFS 2015:8)

STc1, STc11 (HSLF-FS 2021:8)

För att få godkänt på denna kurs krävs det att man slutför flera quiz under kursens gång och även en sluttentamen med godkänt resultat.
Vid kursgodkännande erhåller man ett intyg enligt Socialstyrelsens delmål (angivna ovan) som postas till dig 6-8 veckor efter kursavslut.
Digitalt diplom utdelas direkt efter avslutad kurs och kan skrivas ut.


Kursinformation


Fullständigt kursprogram nedan.

Föreläsare: Edward Azavedo, Docent, Överläkare, Karolinska

3-dagars kurs inom bröstradiologi med fokus på mammografi, mammografiska fynd och dess uppföljning. Mycket korrelation med histopatologi och den mammografiska bilden som verkligen visar vad det är vi egentligen ser på en mammografibild.
Kursen täcker även anatomi och fysiologi av bröstet och dess uppbyggnad.

Huvudpunkter:

 • Bildtagning
 • Screening inom mammografi
 • Mammografisk bildgranskning
 • Benigna & maligna brösttumörer
 • Bröstradiologi i korrelation med patologi (rad-path)
 • Kemoterapi
 • Bröstsekretion & galaktografi

Quiz och Tentamen:

Dag 1-2 avslutas med ett quiz med en låg godkänd-gräns (10-30% beroende på dag) - syftet med dessa är att du ska testa dig själv.
Dag 3 avslutas med en tentamen där frågorna är fallbaserade. Godkänd-gränsen för tentan är 62,5% (5 av 8 frågor måste besvaras korrekt).

Läs mer
basal skelettradiologi, skelettradiologi kurs, msk radiologi, frakturer radiologi

2016-12-09 | 1 min lästid

Basal Skelettradiologi

Läs mer
akut thoraxradiologi, thoraxradiologi kurs, interstitiella lungsjukdomar radiologi, erad thoraxradiologi, thoraxradiologi utbildning st läkare

2016-04-05 | 1 min lästid

Akut Thoraxradiologi

Läs mer
skelettradiologi mr, skelettradiologi mr leder, mrt leder, mr kurs radiologi, mri leder kurs erad, st utbildning mr radiologi

2015-04-05 | 1 min lästid

MSK-Radiologi (MR av Leder)

Läs mer