akut bukradiologi, bukradiologi kurs, erad bukradiologi,bukradiologi kurs, bukradiologi, radiologi kurs, radiologibuk

2016-12-15 | 2 min lästid

Akut Bukradiologi

[visitor] Du är inte antagen till denna kurs ännu. [/visitor] [student] Du är antagen till denna kurs [/student]

Ansökan är öppen.

Kostnad: 7500 SEK exkl moms.

Kurslängd: 5 dagar

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20220145)
Tidigare certifiering 2021: (Lipus-nr: 20210042)


Ansökan:

Fyll i formuläret via kursansökningssidan (kurs: Akut bukradiologi) med dina person- och faktureringsuppgifter. Faktura skickas och vid erhållen betalning får du tillgång till kursen i ett år.

Delmål som täcks av kursen Akut Bukradiologi:

C1, C6 samt delar av delmål; A1, B3, C2, C12 (SOSFS 2015:8)

STc2, STc6, STc12, STc13 (HSLF-FS 2021:8)

För att få godkänt på denna kurs krävs det att man slutför flera quiz under kursens gång och även en sluttentamen med godkänt resultat.
Vid kursgodkännande erhåller man ett intyg enligt Socialstyrelsens delmål (angivna ovan) som postas till dig 4-6 veckor efter kursavslut.
Digitalt diplom utdelas direkt efter avslutad kurs och kan skrivas ut.


Kursinformation


Fullständigt kursprogram nedan.

Föreläsare: Fredrik Haglund, Överläkare, Danderyds Sjukhus

Att bli duktig på akut bukradiologi är ett stort och viktigt steg i din radiologitjänstgöring.
Med denna kurs går vi igenom det mesta och lite till inom buken. Från akuta tillstånd, diskreta- och uppenbara tarmischemier till att följa tarm. Fokus kommer att ligga på CT-diagnostik. Akut gynekologisk och urologisk radiologi ingår även i kursen.
Alla fall som kursledaren går igenom har även du tillgång till! Vi rekommenderar att man då och då tar en titt på fallen och försöker tänkta lite själv innan man lyssnar och ser på "facit".

Huvudpunkter:

 • Struktur i hur du tittar på en bukundersökning
 • Anatomi
 • Akuta inflammatoriska tillstånd
 • Akut uro- och gynekologisk radiologi
 • Blödningar
 • Tarmischemi
 • Ileus
 • Koliter

Quiz och Tentamen:

Dag 1-4 avslutas med ett quiz med en låg godkänd-gräns (10-30% beroende på dag) - syftet med dessa är att du ska testa dig själv.
Dag 5 avslutas med en tentamen där alla frågor är fallbaserade. Godkänd-gränsen för tentan är 62,5% (5 av 8 frågor måste besvaras korrekt).

[visitor] Du är inte antagen till denna kurs ännu. [/visitor] [student] Du är antagen till denna kurs [/student]

Ansökan är öppen.

Kostnad: 7500 SEK exkl moms.

Kurslängd: 5 dagar

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20220145)
Tidigare certifiering 2021: (Lipus-nr: 20210042)


Ansökan:

Fyll i formuläret via kursansökningssidan (kurs: Akut bukradiologi) med dina person- och faktureringsuppgifter. Faktura skickas och vid erhållen betalning får du tillgång till kursen i ett år.

Delmål som täcks av kursen Akut Bukradiologi:

C1, C6 samt delar av delmål; A1, B3, C2, C12 (SOSFS 2015:8)

STc2, STc6, STc12, STc13 (HSLF-FS 2021:8)

För att få godkänt på denna kurs krävs det att man slutför flera quiz under kursens gång och även en sluttentamen med godkänt resultat.
Vid kursgodkännande erhåller man ett intyg enligt Socialstyrelsens delmål (angivna ovan) som postas till dig 4-6 veckor efter kursavslut.
Digitalt diplom utdelas direkt efter avslutad kurs och kan skrivas ut.


Kursinformation


Fullständigt kursprogram nedan.

Föreläsare: Fredrik Haglund, Överläkare, Danderyds Sjukhus

Att bli duktig på akut bukradiologi är ett stort och viktigt steg i din radiologitjänstgöring.
Med denna kurs går vi igenom det mesta och lite till inom buken. Från akuta tillstånd, diskreta- och uppenbara tarmischemier till att följa tarm. Fokus kommer att ligga på CT-diagnostik. Akut gynekologisk och urologisk radiologi ingår även i kursen.
Alla fall som kursledaren går igenom har även du tillgång till! Vi rekommenderar att man då och då tar en titt på fallen och försöker tänkta lite själv innan man lyssnar och ser på "facit".

Huvudpunkter:

 • Struktur i hur du tittar på en bukundersökning
 • Anatomi
 • Akuta inflammatoriska tillstånd
 • Akut uro- och gynekologisk radiologi
 • Blödningar
 • Tarmischemi
 • Ileus
 • Koliter

Quiz och Tentamen:

Dag 1-4 avslutas med ett quiz med en låg godkänd-gräns (10-30% beroende på dag) - syftet med dessa är att du ska testa dig själv.
Dag 5 avslutas med en tentamen där alla frågor är fallbaserade. Godkänd-gränsen för tentan är 62,5% (5 av 8 frågor måste besvaras korrekt).

Läs mer